starszy technik w Wydziale Inwestycji i Remontów KWP w Łodzi /na zastępstwo/

Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy technik w Wydziale Inwestycji i Remontów KWP w Łodzi ogłoszenie w celu zastępstwa nieobecnego pracownika Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Adres urzędu: Łódź, ul. Lutomierska 108/112 Miejsce pracy: Łódź, ul. Pienista 71 Telefon kontaktowy: 47 841 28 85

 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

- przygotowywanie postępowań w przypadkach, gdy nie jest wymagane powołanie Komisji Przetargowej w celu zapewnienia KWP w Łodzi i jednostkom jej podległym niezbędnych dostaw/usług, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;
- przygotowywanie procedur przetargowych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i przepisami wewnętrznie obowiązującymi w celu zawarcia umów z dostawcami/wykonawcami;
- sporządzanie planów zamówień publicznych, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;
- archiwizowanie wytworzonej dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych, wynikających z zadań realizowanych przez Wydział

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

- wykształcenie: średnie
- doświadczenie zawodowe: 2 lata pracy
- umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office
- znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o finansach publicznych
- umiejętność komunikowania się, współpracy, organizacji pracy własnej
 

Warunki pracy:
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,


Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV) i list motywacyjny
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,


Termin składania dokumentów: do 14 lipca 2021 roku

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. Lutomierska 108/112
91-048 Łódź
z dopiskiem "oferta zatrudnienia na stanowisku starszego technika w Wydziale Inwestycji i Remontów KWP w Łodzi /na zastępstwo/"

D

Powrót na górę strony