Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

APEL - nie prowadź pojazdu po alkoholu

Nietrzeźwi kierowcy to bardzo duży problem na polskich drogach. Każdy kto wsiada do samochodu z przekroczoną normą alkoholu w wydychanym powietrzu lub we krwi stanowi ogromne zagrożenie na drodze. Tym wszystkim, do których nie dotarły apele i ostrzeżenia przypominamy o konsekwencjach z jakimi muszą liczyć się nietrzeźwi kierowcy.

Co grozi za jazdę pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu  alkoholu

Jeśli podczas kontroli policyjnej  urządzenie do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu wykaże od 0,10 do 0,25 mg w jednym dm³ lub  stężenie alkoholu we krwi wyniesie od 0,2 do 0,5 promila, wówczas podlegamy  art. 87§1 kodeksu wykroczeń, czyli odpowiadamy za prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu. W takim przypadku jeśli ponowne badanie alkomatem nie wykaże wzrostu stężenia alkoholu podlegamy karze aresztu od 5 do 30 dni, grzywnie w wysokości  do 5000 złotych i dodatkowo możemy stracić uprawnienia  na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości

Jeśli podczas kontroli urządzenie do badania stanu trzeźwości wykaże stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu większe niż 0,25 mg/dm³ lub powyżej 0,5 promila, popełniamy wówczas przestępstwo i podlegamy już pod kodeks karny, a dokładnie art. 178a, za co grożą o wiele większe konsekwencje.

W przypadku popełnienia przestępstwa jazdy w stanie nietrzeźwości grozi nam:

– Grzywna w wysokości od 10 do 540 stawek dziennych, które w zależności od orzeczenia sądu mogą wynosić od 10 do 2000 złotych, co maksymalnie może dać nawet ponad 1 mln złotych.

– Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości kierowca ukarany będzie zakazem prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata. Gdy kierowca zostanie zatrzymany w stanie nietrzeźwości po raz drugi sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio.

– Niezależnie od orzeczonej kary, sąd obligatoryjnie orzeka świadczenie pieniężne w wysokości nie mniejszej niż 5 tys.  złotych, w przypadku osoby po raz pierwszy dopuszczającej się tego czynu, oraz nie mniejszej niż 10 tys.  złotych, gdy osoba po raz kolejny kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości.

– Kara finansowa za spowodowanie wypadku w stanie nietrzeźwości to min. 10 tys. zł.

– Za jazdę w stanie nietrzeźwości oraz za spowodowanie wypadku w stanie nietrzeźwości sąd może ukarać kierowcę zakazem prowadzenia pojazdów na okres 15 lat, minimalny okres na jaki zakaz będzie orzekany to 3 lata.

Kierowanie rowerem pod wpływem alkoholu

Kierowanie rowerem w stanie po użyciu alkoholu i w stanie nietrzeźwości stanowi wykroczenie. Nie popełniamy wykroczenia  jeżdżąc rowerem po alkoholu poza drogami publicznymi, strefą zamieszkania lub strefą ruchu ani też rower prowadząc. Trzeba jednak pamiętać, że drogi publiczne to nie tylko drogi asfaltowe, także niektóre drogi gruntowe są drogami publicznymi.

Gdy kierujemy rowerem i w czasie kontroli wynik badania wyniesie od 0,1 do 0,25 mg/dm³ lub  0,2 do 0,5 promila  mamy do czynienia z art. 87§2  kodeksu wykroczeń. Kodeks wykroczeń przewiduje za ten czyn karę aresztu od 5 do 14 dni, lub grzywnę od 20 do 5000 zł. Jednocześnie sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów innych niż pojazdy mechaniczne.

Jeżeli podczas kontroli urządzenie do badania stanu trzeźwości wykaże stężenie alkoholu większe niż 0,25 mg/ dm³ lub 0,5 promila mamy do czynienia z art. 87§1a. Za ten czyn kodeks wykroczeń przewiduje karę aresztu od 5 do 30 dni lub grzywnę od 50 do 5 000 złotych. Jednocześnie sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów innych niż pojazdy mechaniczne.

W sytuacji gdy zasądzony zostanie zakaz prowadzenia rowerów, a rowerzysta wbrew orzeczonemu zakazowi będzie poruszał się rowerem,  to niezależnie od tego czy będzie jechał trzeźwy, czy pijany – grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności w oparciu o art. 244 kodeksu karnego.

Należy pamiętać że większość urządzeń którymi policjanci badają kierujących, pokazują wynik w mg/dm3.  Przemnożenie tego wyniku przez 2,1 daje dopiero wynik w promilach. Warto o tym pamiętać szczególnie w okresie zbliżających się zabaw ostatkowych.

Art. 87. § 1. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,

podlega karze aresztu albo  grzywny nie niższej niż 50 złotych.

  • 1a. Tej samej karze podlega, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.

  • 2. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1,

podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny.

  • 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.

  • 4. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1a lub 2 można orzec zakaz prowadzenia pojazdów innych niż określone w § 1.

Powrót na górę strony