Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczna droga do szkoły – spotkania policjantów z uczniami w przedszkolach i szkołach podstawowych

Od początku września pajęczańscy dzielnicowi oraz profilaktycy kontynuują akcję „Bezpieczna droga do szkoły”. W ramach działań prowadzą cykliczne spotkania z uczniami w przedszkolach, szkołach podstawowych propagując bezpieczne zachowania w szkole oraz poza nią.

Troska o bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego to priorytet pracy profilaktyków i dzielnicowych. Już od wielu lat, pajęczańscy policjanci spotykają się na początku roku szkolnego z najmłodszymi uczniami. Stróże prawa rozmawiają z dziećmi o podstawowych zasadach bezpieczeństwa  w ruchu drogowym oraz radzą jak unikać zagrożeń, na które narażeni są pokonując codzienną drogę do szkoły i domu. Mundurowi zwracają uwagę na obowiązek i istotę używania elementów odblaskowych. Nie brakuje również prelekcji w zakresie innych zagrożeń. Policjanci informują najmłodszych o odpowiedniej reakcji w sytuacji kontaktu z obcą osobą. Dzieci uświadamiane są, gdzie należy zgłosić się i pod jakim numerem telefonu uzyskać pomoc w sytuacji zagrożenia. Podczas głoszonych prelekcji każdy uczestnik spotkania poznał „pozycję żółwia” i dowiedział się co należy zrobić w sytuacji ataku agresywnego zwierzęcia. W trakcie spotkań z policjantami dzieci aktywnie uczestniczą w rozmowach, zadają i odpowiadają na szereg pytań dotyczących bezpieczeństwa w szkole i podczas zabaw. Takie działania mają na celu już od najmłodszych lat uczyć dzieci prawidłowych zachowań wszędzie tam gdzie przebywają. Należy jednak pamiętać, że nie tylko policjanci czy szkoła edukują dzieci. Najważniejsza nauką, pamiętaj drogi rodzicu zawsze jest jednak edukacja w domu.

mł. asp. Wioletta Mielczarek

  • Sala gimnastyczna, umundurowany policjant, przed nim siedzą na podłodze dzieciaki.
  • Klasa szkolna, umundurowany policjant kuca, obok dziecko - , rencę założone na karku, przed nim dzieciaki kucają.
  • Klasa szkolna, umundurowany policjant schylony do przodu, rencę założone na karku, przed nim dzieciaki w takiej samej pozycji.
  • Klasa szkolna, umundurowany policjant, przed nim w ławkach siedzą uczniowie.
  • Na zewnątrz, oznakowany radiowóz, obok policjant umundurowany, obok grupa dzieciaków.
  • Klasa szkolna, chłopczyk przechodzi przez pasy ułożone na podłodze.
Powrót na górę strony