Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Odblaskowy pierwszak” – już w całym powiecie

„Odblaskowy pierwszak” to program profilaktyczna Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie, który jako podmioty współuczestniczące zaangażował wszystkie urzędy miejskie i gminne naszego powiatu. Celem programu jest uświadomienie dzieci rozpoczynających naukę w szkole podstawowej w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i oddziaływanie w ten sposób na zmniejszenie zdarzeń drogowych z udziałem dzieci i młodzieży.

W ramach programu „Odblaskowy pierwszak” zostają przeprowadzone spotkania profilaktyczno-edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych podczas których uczniowie klas I szkół podstawowych zostają wyposażeni w elementy odblaskowe (kamizelka, opaska, brelok odblaskowy).

16 listopada 2016 roku w elementy odblaskowe zostały wyposażeni uczniowie klas I-III ze szkół podstawowych z terenu  gminy Nowa Brzeźnica a więc dzieci szkół Nowa Brzeźnica, Dworszowice Kościelne, Dubidze oraz Prusicka. W prelekcji oraz w rozdaniu elementów odblaskowych uczestniczyła przedstawicielka Urzędu Gminy w Nowej Brzeźnicy pani Paulina Zgrzebna oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowej Brzeźnicy pani Elżbieta Bąk.  

„Odblaskowy pierwszak” cieszył się dużym poparciem i aprobatą gmin w związku z tym w większości gmin w elementy odblaskowe zostały zaopatrzone dzieci z klas I-III, co w skali powiatu uczyniło prawie 1100 rozdanych kompletów elementów odblaskowych. Dzieci zobligowały się do noszenia kamizelek i odblasków co w znacznym stopniu może przełożyć się na bezpieczeństwo dzieci w naszym powiecie.

  • Szkołwy z Nowej Brzeźnicy
  • SP Nowa Brzeźnica
  • SP Dubidze
  • SP Dworszowice Kościelne
  • SP Prusicko
  • Klasy I-III Nowa Brzeźnica
  • Klasy I-III Nowa Brzeźnica
Powrót na górę strony