Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odblaskowy pierwszak – gmina Kiełczygłów

W minionym tygodniu szkoły podstawowe gminy Kiełczygłów zostały objęte programem profilaktycznym „Odblaskowy Pierwszak” którego celem jest uświadomienie dzieci w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz wyposażenie uczniów w elementy odblaskowe poprawiające ich widoczność na drogach.

05 października 2016 roku prelekcje zostały przeprowadzone w Szkołach Podstawowych na terenie gminy Kiełczygłów i objęły szkoły w Kiełczygłowie i Chorzewie. W spotkaniu z dziećmi brali udział: Wójt Gminy Kiełczygłów - Kazimierz Jędrzejski, Sekretarz Gminy Kiełczygłów – Marek Kula oraz z ramienia KPP Pajęczno - Naczelnik Wydziału Prewencji i RD nadkom. Arkadiusz Stawiarski wraz z asp. sztab. Zbigniewem Kleszczyńskim – asystentem Zespołu ds. Nieletnich i Patologii.  

  • SP Chorzew
  • SP Kiełczygłów
Powrót na górę strony