Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odblaskowy pierwszak - rozpoczęty

Komenda Powiatowa Policji w Pajęcznie rozpoczęła realizację programu profilaktycznego „Odblaskowy Pierwszak”, który jest kierowany do uczniów klas pierwszych szkół podstawowych na terenie powiatu. Celem programu jest uświadomienie dzieci w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz ich ochrona przed skutkami i udziałem w wypadkach drogowych poprzez wyposażenie uczniów w elementy odblaskowe poprawiające ich widoczność na drogach.

Program „Odblaskowy Pierwszak” jest programem profilaktycznym zarejestrowanym w Komendzie Głównej Policji a do współudziału w jego realizacji zostały zaangażowane wszystkie gminy powiatu pajęczańskiego. Włodarze zobligowali się do zakupienia odblasków dla wszystkich uczniów klas pierwszych szkół podstawowych przez najbliższe trzy lata. Obecnie większość gmin dokonała już zakupu pakietów odblaskowych dla uczniów klas II-III. 

15 września 2016 roku program został rozpoczęty w szkołach podstawowych w Pajęcznie oraz w Strzelcach Wielkich. Dzieci podczas prelekcji zostały zapoznane z zasadami ruchu drogowego a następnie otrzymały zestawy odblaskowe ufundowane przez Burmistrzów i Wójtów Gmin. W szkole podstawowej w Strzelcach Wielkich przy wręczaniu odblasków brał udział Wójt Gminy Marek Jednak.

  • SP Strzelce Wielkie
  • SP Pajęczno
Powrót na górę strony