Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja o bezpieczeństwie na drogach

21 kwietnia 2017 roku w Strażnicy OSP Zielęcin odbyła się konferencja której tematem przewodnim była „Współpraca służb ratowniczych w aspekcie zdarzeń drogowych – rola i zadania poszczególnych podmiotów”. Na konferencji tej omówiono zagadnienie na przykładzie karambolu do którego doszło na drodze A1 w okolicy Piotrkowa Trybunalskiego.

Konferencja zorganizowana przez Komendanta Powiatowego Policji w Pajęcznie wraz ze współorganizatorami Gminą Rząśnia na terenie której odbyła się konferencja, Gminą Sulmierzyce, Miasto i Gmina Działoszyn oraz Gminą Nowa Brzeźnica. Podmiotami współpracującymi były Cementownia Warta S.A. oraz Marszałek Team – symulatory dachowania. W konferencji uczestniczył Komendant Powiatowy Policji w Pajęcznie mł. insp. Grzegorz Czubakowski, jego zastępca podinsp. Bogdan Ociepa a także zaproszeni goście Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Dariusz Walichnowski wraz z Komendantami i przedstawicielami poszczególnych komend policji województwa łódzkiego oraz przedstawiciele samorządów lokalnych i instytucji współpracujących na co dzień z policją z terenu powiatu pajęczańskiego oraz ościennych. Podczas pierwszej części spotkania prelegenci przedstawili działania poszczególnych służb podczas karambolu do którego doszło 26 stycznia 2017 roku na A1 a następnie uczestnicy konferencji mogli wyrazić soją opinię na temat zdarzeń drogowych o charakterze katastrofy. Uczestnicy konferencji mogli przedstawić swoje oczekiwania dotyczące zaciśnięcia i współpracy służb ratowniczych m.in. poprzez dalsze konferencje, debaty i wspólne szkolenia. W kolejnej części spotkania uczestnicy mieli możliwość sprawdzenia odczuć i reakcji jakie towarzyszą w czasie dachowania pojazdu czy też przy zderzeniu czołowym w zapiętych pasach bezpieczeństwa. Również postrzeganie świata przez osoby znajdujące się pod działaniem alkoholu za pomocą alkoholo-gogli. Każdy z uczestników mógł sprawdzić swój refleks na symulatorze oraz podjąć działania ratownicze wobec osoby nieprzytomnej czy też dławiącej się na fantomie. W konferencji uczestniczyło około 100 osób.
 

 • Konferencja o bezpieczeństwie na drogach
 • Konferencja o bezpieczeństwie na drogach
 • Konferencja o bezpieczeństwie na drogach
 • Konferencja o bezpieczeństwie na drogach
 • Konferencja o bezpieczeństwie na drogach
 • Konferencja o bezpieczeństwie na drogach
 • Konferencja o bezpieczeństwie na drogach
 • Konferencja o bezpieczeństwie na drogach
 • Konferencja o bezpieczeństwie na drogach
 • Konferencja o bezpieczeństwie na drogach
 • Konferencja o bezpieczeństwie na drogach
 • Konferencja o bezpieczeństwie na drogach
 • Konferencja o bezpieczeństwie na drogach
Powrót na górę strony