Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Fantomy treningowe trafiły do pajęczańskich policjantów

Dzięki współpracy Komendanta Powiatowego Policji w Pajęcznie insp. Karola Mielczarka oraz burmistrza Urzędu Miejskiego Piotra Mielczarka zakupiono cztery fantomy treningowe sfinansowane z Gminnego Funduszu Alkoholowego. Fantomy przeznaczone do przeprowadzania ćwiczeń w zakresie resuscytacji krążeniowo – oddechowej oraz doskonalenia sprawności fizycznej. Dziękujemy!

Przekazany sprzęt to dwa fantomy stanowiące odzwierciedlenie fizjologii i anatomii przeciętnego dorosłego człowieka, trzeci natomiast to fantom niemowlęcia, na którym oprócz nauki masażu serca i sztucznego oddychania, można ćwiczyć techniki usuwania ciała obcego z dróg oddechowych maluchów. W zestawie jest również kamizelka do nauki postępowania w przypadku zadławienia oraz automatyczny defibrylator zewnętrzny – AED – urządzenie stosowane w przypadku zatrzymania krążenia, które wyzwala impuls elektryczny w celu zatrzymania migotania komór i przywrócenia prawidłowej akcji serca. Czwarty fantom to manekin, który przeznaczony będzie do doskonalenia sprawności fizycznej wśród policjantów jak również przyszłych kandydatów do policji. 

Zakupiony sprzęt został od razu zademonstrowany wśród uczniów w Szkole Podstawowej nr 1 w Pajęcznie. Była to znakomita okazja do samodzielnie wykonywanych ćwiczeń przez dzieci pod czujnym okiem wyspecjalizowanego w tym zakresie Zastępcę Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego kom. Mieczysława Botóra. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród dzieci. Zakupiony sprzęt dla policjantów to znakomita okazja, aby systematycznie w ramach prowadzonych szkoleń zawodowych doskonalić technikę udzielania pierwszej pomocy na nowoczesnym sprzęcie. Regularne ćwiczenie procedury udzielania pierwszej pomocy na fantomach, bardzo realistycznie oddających fizjologię i anatomię człowieka, z pewnością pozwoli na utrzymanie wysokiej skuteczności działań podejmowanych przez policjantów w rzeczywistych sytuacjach. Zakupione fantomy wykorzystwane będą do przeprowadzania szkoleń udzielania pomocy przedmedycznej w szkołach podstawowych i ponadpodstwowych. Zależy nam, aby już od najmłodszych lat wpajać młodym pokoleniom umiejętność udzielania pomocy w realnych sytacjach zagrażających życiu.

mł. asp. Wioletta Mielczarek

Powrót na górę strony