Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczna droga do szkoły to nasza wspólna sprawa

Początek września to czas wzmożonego ruchu pojazdów oraz pieszych w rejonach szkół. Pajęczańscy policjanci w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży rozpoczynających nowy rok szkolny zwracają szczególną uwagę na przestrzeganie obowiązujących przepisów wszystkich uczestników ruchu drogowego, zarówno kierujących jak i pieszych.

1 września to dzień, kiedy dzieci i młodzież po przerwie wakacyjnej usłyszą pierwszy dzwonek w nowym roku szkolnym. Pajęczańska policja przez kilka wcześniejszych dni przygotowywała się do powrotu uczniów do szkół. Funkcjonariusze sprawdzali stan oznakowania dróg i urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających, przeprowadzili lustrację terenu w rejonach szkół. W  przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kierowali pisma do zarządców dróg z wnioskiem o usunięcie nieprawidłowości lub o uzupełnienie oznakowania. Podczas pierwszych dni września przy placówkach szkolno-wychowawczych zobaczymy patrole pajęczańskiej policji. Funkcjonariusze przekazywać będą dzieciom informacje jak bezpiecznie korzystać z przejść dla pieszych. Monitorować też będą ruch pojazdów w rejonach szkół, zwracać uwagę na sposób przewożenia dzieci samochodami oraz obserwować pojazdy zatrzymujące się przy szkołach. Mundurowi przypominają kierującym o zachowaniu szczególnej ostrożności przed przejściami dla pieszych oraz obserwowaniem drogi i jej otoczenia. Pierwszy dzwonek to sygnał rozpoczęcia nauki w szkole, ale czas, kiedy nie tylko policja ale i rodzice powinni przekazać swoim dzieciom jak bezpiecznie zachowywać się na drodze i jak być na niej widocznym. Apelujemy o ostrożność!

/mł.asp. Wioletta Mielczarek/

  • Dzieci na przejściu dla pieszych.
  • Policjant przy przejściu dla pieszych.
  • Policjant przy przejściu dla pieszych.
Powrót na górę strony