Dzielnicowy Bliżej Nas

Dzielnicowy Bliżej Nas

Instytucja dzielnicowego, obok odtwarzania posterunków Policji oraz wdrożenia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, stanowi jeden z trzech najważniejszych elementów uspołeczniania pracy Policji. Działania te realizowane są w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas”.

Program „Dzielnicowy bliżej nas”, którego inauguracja nastąpiła w 2016 roku, ma za zadanie  faktyczne zbliżenie Policji do społeczeństwa i zainteresowanie go szeroko pojmowaną problematyką bezpieczeństwa. W pracy dzielnicowych wdrażane są systemowe rozwiązania mające na celu przywrócenie rangi temu jakże ważnemu stanowisku, które ugruntowane jest już historycznie, jak żadne inne stanowisko w Policji.

Aby program przyniósł zamierzony efekt działania te muszą być spójne i konsekwentne, stąd wyodrębniono w nim pięć zasadniczych obszarów zagadnieniowych:

obszar kadrowy

obszar szkoleniowy

obszar narzędzi komunikacji społecznej

obszar organizacji służby

obszar modernizacyjny

W ramach poszczególnych obszarów systematycznie i dynamicznie realizowane są cele i podzadania cząstkowe. Co ważne działania realizowane w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas” mają charakter przekrojowy, poczynając od doboru policjantów o optymalnych predyspozycjach do pełnienia funkcji dzielnicowego, właściwe ich szkolenie ukierunkowane nie tylko na podnoszenie poziomu wiedzy zawodowej, ale również podnoszenie tzw. kompetencji miękkich, poprzez zapewnienie dostępu do nowych narzędzi komunikacji społecznej i gruntowną zmianę organizacji służby, na zapewnieniu właściwych warunków lokalowych i narzędzi pracy skończywszy. Jest to diametralna zmiana w zasadach funkcjonowania dzielnicowych, stąd też musi być rozłożona w czasie.

Przypominamy, że Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk 20 czerwca 2016 roku podpisał zarządzenie, dzięki któremu dzielnicowi m. in. nie prowadzą już dochodzeń i spraw o wykroczenia a spędzają więcej czasu na obchodzie swojego rejonu. Zmiany weszły w życie 1 stycznia 2017 roku .Dodatkowo dzielnicowi miejscy nie będą musieli realizować nakazów doprowadzeń a także w mniejszym zakresie będą uczestniczyć w czynnościach na rzecz innych komórek organizacyjnych. Przypomnieć należy, że każdy dzielnicowy ma telefon, dostęp do Internetu, skrzynkę e-mailową a dane kontaktowe do niego z łatwością znaleźć można w aplikacji "Moja Komenda" .

Dane kontaktowe poszczególnych dzielnicowych można znaleźć na stronach internetowych komend miejskich i powiatowych województwa łódzkiego oraz w aplikacji "Moja Komenda".

WYKAZ DZIELNICOWYCH KPP PAJĘCZNO

Dzielnicowy Miasta Pajęczno (Rejon służbowy nr 1) - mł. asp. Piotr Charciarek

rejon służbowy: miasto Pajęczno

email: dzielnicowy.pajeczno1@pajeczno.ld.policja.gov.pl

tel. 47 84 57217

tel. 789-145-229 zastrzeżenie – inicjowane połączenia będą odbierane w trakcie pełnienia służby.

Dzielnicowy Gminy Pajęczno i Gminy Kiełczygłów (Rejon służbowy nr 2) - st.asp. Rafał Okoń

dzielnicowy przyjmuję w Punkcie Przyjęć Interesantów w Urzędzie Gminy w Kiełczygłowie ul. Tysiąclecia 25

dzielnicowy.pajeczno2@pajeczno.ld.policja.gov.p

tel. 47 84 57217

tel. 789-145-346 zastrzeżenie – inicjowane połączenia będą odbierane w trakcie pełnienia służby.

Dzielnicowy Gminy Nowa Brzeźnica (Rejon służbowy nr 3) - asp.sztab. Marek Marona

w każdy piątek w godzinach 9:00-11:00

tel. 47 84 57217

dzielnicowy.pajeczno3@pajeczno.ld.policja.gov.p

tel. 789145186 zastrzeżenie – inicjowane połączenia będą odbierane w trakcie pełnienia służby

Dzielnicowy Gminy Sulmierzyce i Gminy Rząśnia (Rejon służbowy nr 5)- asp. sztab. Dariusz Święcki

dzielnicowy przyjmuję w Punkcie Przyjęć Interesantów w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach ul. Urzędowa 1

w każdy poniedziałek w godzinach 15:00-17:00

oraz

w Punkcie Przyjęć Interesantów w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rząśni ul. 1 Maja 16A

w każdy poniedziałek w godzinach 17:30-19:30

tel. 47 84 57217

e-mail: dzielnicowy.pajeczno5@pajeczno.ld.policja.gov.p

tel. 516-434-106 zastrzeżenie – inicjowane połączenia będą odbierane w trakcie pełnienia służby.

Dzielnicowy Gminy Strzelce Wielkie (Rejon służbowy nr 4) - starszy aspirant Tomasz Retke

dzielnicowy przyjmuję w Punkcie Przyjęć Interesantów w Urzędzie Gminy w Strzelcach Wielkich ul. Częstochowska 14

w każdy piątek w godzinach 9:00-11:00

tel. 47 84 57217

e-mail: dzielnicowy.pajeczno4@pajeczno.ld.policja.gov.p

tel. 516-434-132 zastrzeżenie – inicjowane połączenia będą odbierane w trakcie pełnienia służby.

DZIELNICOWI – KOMISARIAT DZIAŁOSZYN

Dzielnicowy Miasta Działoszyn (Rejon służbowy nr 6)- asp. sztab. Krzysztof Konieczko

tel. 47 8457413

e-mail: dzielnicowy.dzialoszyn6@dzialoszyn.ld.policja.gov.p

tel. 789-145-420 zastrzeżenie – inicjowane połączenia będą odbierane w trakcie pełnienia służby.

Dzielnicowy Gminy Siemkowice (Rejon służbowy nr 8) - asp.sztab. Mariusz Tkaczyński

tel. 47 8457413

e-mail: dzielnicowy.dzialoszyn8@dzialoszyn.ld.policja.gov.p

tel. 789-145-381 zastrzeżenie – inicjowane połączenia będą odbierane w trakcie pełnienia służby.

Dzielnicowy Gminy Działoszyn (Rejon służbowy nr 7) - sierż. sztab.Tomasz Bator

tel. 47 8457413

e-mail: dzielnicowy.dziaoszyn7@dzialoszyn.ld.policja.gov.p

tel. 798030827 zastrzeżenie – inicjowane połączenia będą odbierane w trakcie pełnienia służby.

Powrót na górę strony