OGŁOSZENIE NR 1/2018 - Ogłoszenia - Komenda Powiatowa Policji w Pajęcznie

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE NR 1/2018

OGŁOSZENIE NR 1/2018

KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W PAJĘCZNIE

z dnia 13 września 2018 roku

           Komendant Powiatowy Policji w Pajęcznie ogłasza nabór zewnętrzny dla policjantów chętnych do pełnienia służby na stanowisku:

- policjant Zespołu Patrolowo – Interwencyjnego Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie.

          Ogłoszenie kierowane jest do jednostek organizacyjnych Policji garnizonu łódzkiego.

Wymagania niezbędne:

           Zainteresowani policjanci muszą spełniać wymagania określone w tabeli nr 2, stanowiącej załącznik do rozporządzenia MSWiA z dnia 19.06.2007 roku w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz.U. 2007 nr 123, poz. 857 ze zm.), tj. posiadać co najmniej:

- wykształcenie : średnie,

- kwalifikacje zawodowe : podstawowe.

Warunki finansowe:

- grupa zaszeregowania: 2 (policjant)

- mnożnik kwoty bazowej: 1,43.

Wymagane dokumenty:

- list intencyjny, sporządzony w formie pisemnej lub elektronicznej, kandydaci składają do ogłaszającego nabór za pośrednictwem Zespołu Kadr i Szkolenia KPP w Pajęcznie, w  terminie do dnia 27 września 2018 roku.

- list intencyjny jest dobrowolnym zgłoszeniem swojego udziału w procedurze naboru – droga służbowa nie obowiązuje.

Miejsce pełnienia służby:

Komenda Powiatowa Policji w Pajęcznie

ul. 1 Maja 52

98-330 Pajęczno

Miejsce składania dokumentów:

Oferty prosimy kierować osobiście lub na adres Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie tj. 98-330 Pajęczno ul. 1 Maja 52 lub elektronicznie : komendant@pajeczno.ld.policja.gov.pl

 

                                                                                                                           KOMENDANT POWIATOWY POLICJI  

                                                                                                                                           W PAJĘCZNIE

                                                                                                                               mł. insp. Grzegorz Czubakowski