Informacje

Działoszyńska mundurówka uczestniczyła w biwaku integracyjnym

Uczniowie z działoszyńskiego liceum ogólnokształcącego o profilu mundurowym uczestniczyli w trzydniowym biwaku integracyjnym. To pierwszy taki wyjazd zorganizowany dla młodzieży mundurowej powiatu pajęczańskiego. Komenda Powiatowa Policji w Pajęcznie w ramach podpisanego porozumienia z Zespołem Szkół w Działoszynie była inicjatorem wydarzenia. Urząd Miasta i Gminy w Działoszynie dofinansował przedsięwzięcie.

W dniach 5-7 czerwca 2024 roku w stanicy harcerskiej w Białym Brzegu odbył się biwak mundurowy. W całym wydarzeniu łącznie uczestniczyło 95 uczniów pierwszych klas mundurowych z Zespołu Szkół w Działoszynie oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Radomsku. Założeniem biwaku była przede wszystkim integracja uczniów poprzez pracę zespołową. Przez trzy dni młodzież zmagała się z przygotowanymi dla nich zadaniami, niekiedy z bólem i pojawiającymi się słabościami. Uczestniczyła w różnorodnych zajęciach, grach zespołowych, apelach oraz leśnych nocnych manewrach. Niezbędnym elementem była poranna zaprawa, musztra policyjna i wiążąca się z nią dyscyplina. Wszyscy zostali podzieleni na 7 rywalizujących między sobą grup. Podczas całego pobytu poszczególne grupy zbierały punkty. Najlepsza na zakończenie została wyróżniona i nagrodzona. Udział w wydarzeniu pozwolił wszystkim na sprawdzenie swojej kondycji i tężyzny fizycznej. Uczniowie przejawiali wielką wytrwałość i chęć dążenia do uzyskania jak najlepszych efektów.

Wydarzenie miało na celu wskazanie młodym ludziom jak ważna jest umiejętność życia w zgodzie w grupie rówieśniczej, szukanie wspólnych rozwiązań, zdrowa rywalizacja oraz szeroko rozumiana odpowiedzialność. Kolejnym celem biwaku mundurowego było również propagowanie życia odpowiedzialnego, wolnego od wszelkich uzależnień. Nagrodą za trudy nauki była dobra zabawa, która jeszcze bardziej zintegrowała społeczność mundurowych. Trzeciego dnia na zakończenie biwaku odbył się uroczysty apel. Komendant Powiatowy Policji w Pajęcznie insp. Karol Mielczarek oraz Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Radomsku Pani Ewa Grodzicka pogratulowali młodzieży zaangażowania, wytrwałości i wręczyli nagrody za współzawodnictwo.

Wszyscy zmęczeni, ale szczęśliwi powrócili do swoich domów.

Dziękujemy Dyrekcji Zespołu Szkół nr 1 w Radomsku za chęć współpracy w zorganizowaniu mundurowego przedsięwzięcia oraz Burmistrzowi Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn Panu Rafałowi Drabowi za wspieranie tak ważnych przedsięwzięć. Bowiem inwestując w tych młodych ludzi inwestujemy w swoje przyszłe bezpieczeństwo. Mamy wielką nadzieję, że nasze działania zaowocują i wielu z nich w przyszłości założy już ten prawdziwy niebieski mundur.

Rekrutacja do policji tutaj

mł. asp. Wioletta Mielczarek

Powrót na górę strony