Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowe oznakowanie na ulicy Wyszyńskiego w Pajęcznie

Zmieniono stałą organizację ruchu drogowego ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego od skrzyżowania z ul. Tadeusza Kościuszki w Pajęcznie. Umieszczono nowy znak drogowy B-36 „Zakaz zatrzymywania się”. To zdecydowana zasługa pajęczańskich policjantów.

Liczne zgłoszenia nanoszone przez mieszkańców Pajęczna na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa dotyczące zagrożenia płynności w ruchu drogowym w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Wyszyńskiego w Pajęcznie spowodowane było nieprawidłowym parkowaniem w tym rejonie. Wnikliwej analizy zgłaszanego problemu dokonał dzielnicowy tego rejonu mł. asp. Piotr Charciarek. Poprzez własne obserwacje, rozmowy z mieszkańcami oraz kierującymi, nie pojawiły się żadne wątpliwości co do istoty problemu. Dzielnicowy wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców wdrożył Plan Priorytetowy mający na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Wyszyńskiego. W celu wyeliminowania problemu konieczne okazało się umieszczenie znaku B-36 „Zakaz zatrzymywania się” na ul. Wyszyńskiego. W związku z tym, w ramach realizacji Planu Priorytetowego z inicjatywy pajęczańskiego dzielnicowego oraz Naczelnika Wydziału Prewencji i RD Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie do Urzędu Miejskiego w Pajęcznie wpłynęło pismo w sprawie wprowadzenia zmiany stałej organizacji ruchu w rejonie ul. Wyszyńskiego. Zarządca drogi – Urząd Miejski w Pajęcznie opracował nowy projekt wprowadzając znak B-36 „Zakaz zatrzymywania się”.

mł. asp. Wioletta Mielczarek

  • Na jezdni radiowóz, na chodniku stoi policjant.
  • Na chodniku stoi policjant.
Powrót na górę strony