Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowi policjanci w pajęczańskiej komendzie

23 czerwca 2022 roku w Oddziałach Prewencji Policji w Łodzi odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych policjantów. 100 nowych funkcjonariuszy zasili garnizon łódzki. Wśród nich dwóch policjantów, którzy zostali przydzieleni do pełnienia służby w Komendzie Powiatowej Policji w Pajęcznie.

Przed podjęciem służby policjant składa ślubowanie według następującej roty:

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

Te mocne i donośne słowa wypowiedziało wczoraj 100 policjantów. Wśród nich, ślubujący post. Tomasz Stysiak oraz post. Paulina Węgrzycka, którzy są nowymi funkcjonariuszami w Komendzie Powiatowej Policji w Pajęcznie. Przed nimi kilkumiesięczne szkolenie podstawowe podczas, którego zdobędą umiejętności teoretyczne i praktyczne przygotowujące do pełnienia służby. Komendant pajęczańskiej policji inspektor Karol Mielczarek osobiście gratulował naszym nowym policjantom, wstąpienia w niebieskie szeregi. Życzył wielu sukcesów w pełnieniu tej niełatwej i odpowiedzialnej służby.

/sierż. sztab. Wioletta Mielczarek/

  • na sali gimnastycznej galowo ubranych kilkanaście umundurowanych policjantów, jeden cywil, jeden ksiądz w sutannie, na zdjeciu widoczny sztadar
  • na sali sportowej widać kilka umundurowanych policjantek i policjantów trzymających uniesioną prawą w rękę do ramienia, składają ślubowanie
  • na sali sportowej widać trzech umundurowanych policjantów trzymających uniesioną prawą w rękę do ramienia, składają ślubowanie
  • na sali sportowej widać kilkanaście umundurowanych policjantek i policjantów trzymających uniesioną prawą w rękę do ramienia, składają ślubowanie. Przed nimi sztandar i trzech policjantów w umundurowaniu galowym
  • na sali sportowej widać grupa kilkunastu umundurowanych policjantek i policjantów, jeden policjant umundurowany galow
  • nq sali sportowej umundurowana policjantka, policjant oraz policjant w mundurze galowym
Powrót na górę strony