Promocja zawodu w Urzędzie Gminy Nowa Brzeźnicy. - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Pajęcznie

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Promocja zawodu w Urzędzie Gminy Nowa Brzeźnicy.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie w Urzędzie Gminy Nowa Brzeźnica promowali zawód Policjanta.

29 października 2019r. pajęczańscy mundurowi wystawili stoisko promocyjne w Urzędzie Gminy Nowa Brzeźnica. Celem przedsięwzięcia jest promocja zawodu Policjanta. Petenci odwiedzający Urząd Gminy mogli dowiedzieć się na czym polega służba w mundurze, jakie kryteria trzeba spełnić oraz jakie dokumenty potrzebne są aby rozpocząć proces rekrutacji. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem w śród młodych ludzi oraz osób odbywających staż w Urzędzie Gminy. Promocja zawodu będzie kontynuowana również w pozostałych gminach powiatu pajeczańskiego.