DEBATA SPOŁECZNA W ZESPOLE SZKÓŁ W PAJĘCZNIE - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Pajęcznie

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

DEBATA SPOŁECZNA W ZESPOLE SZKÓŁ W PAJĘCZNIE

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie możesz mieć na nie wpływ” pod takim hasłem w dniu 24 października 2019 roku odbyła się debata przeprowadzona z mieszkańcami powiatu pajęczańskiego w Zespole Szkół w Pajęcznie. Tematem przewodnim spotkania było bezpieczeństwo w ruchu drogowym/niechronieni uczestnicy ruchu drogowego.

W debacie która odbyła się w dniu 24 października 2019 roku w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Pajęcznie z mieszkańcami powiatu pajęczańskiego uczestniczyli Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pajęcznie mł. insp.Artur Wnuk, dzielnicowy miasta Pajęczno asp. szt. Tomasz Wybraniec, funkcjonariusz realizujący zadania z zakresu profilaktyki społecznej oraz funkcjonariusze ruchu drogowego. Tematem przewodnim debaty było bezpieczeństwo w ruchu drogowym ze szczególnym zwróceniem na niechronionych uczestników ruchu drogowego tj. pieszych i rowerzystów. Funkcjonariusze zwrócili uwagę na konieczność korzystania z chodników, ścieżek rowerowych oraz korzystania z elementów odblaskowych. Zwrócono ponadto uwagę na bezpieczeństwo w rejonie cmentarzy w związku ze zbliżającym się okresem Wszystkich Świętych. Podczas spotkania omówiono problem dotyczący oszustw dokonywanych na szkodę osób starszych ( pod różnymi legendami- na wnuczka, policjanta itd. ). Podczas dyskusji omówiono sposoby unikania zagrożeń oraz przekazano informacje dotyczące instytucji pomocowych ( rzecznik praw konsumenta ), sposób nawiązywania kontaktu z dzielnicowym i ewentualnych uwag dotyczących zgłaszania interwencji czy przekazywania informacji o problemie występującym na terenie poszczególnych miejscowości. Dzielnicowy omówił zagadnienia związane z funkcjonowaniem KMZB, programu Dzielnicowy Bliżej Nas oraz aplikacji Moja Komenda. Osoby uczestniczące w debacie otrzymały broszury oraz ulotki informacyjne, a także elementy odblaskowe w postaci kamizelek. Podczas dyskusji zwrócono szczególną uwagę na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym w związku z wzmożonym ruchem pojazdów. W debacie uczestniczyło 40 mieszkańców powiatu pajęczańskiego.