Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

„Nasza Krew-Nasza Ojczyzna”- akcja honorowego oddawania krwi.

Z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz Narodowego Święta Niepodległości odbyła się Akcja Honorowego Oddawania Krwi przez pajęczańskich policjantów pod hasłem „Nasza Krew-Nasza Ojczyzna”.

29 listopada 2018 roku w Zespole Szkół w Pajęcznie im. Henryka Sienkiewicza pajęczańscy policjanci na czele z Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Pajęcznie mł. insp. Tomaszem Kowalczykiem wzięli udział w akcji „Nasza Krew-Nasza Ojczyzna” i oddali krew. Do akcji przyłączył się również Terenowy Zarząd ZSZZ Policjantów w Pajęcznie. Policjanci doskonale zdają sobie sprawę z tego aby krwi nigdy nie zabrakło ponieważ niejednokrotnie ratowali ludzkie życie. Bycie policjantem to służba dla społeczeństwa dlatego mundurowi natychmiast odpowiedzieli na apel centrum krwiodawstwa. To szlachetne przedsięwzięcie trwa już od 15.10.2018 r. i będzie trwało do 21.12.2018r. Akcja ma charakter ogólnopolski i do udziału w niej zaproszone zostały wszystkie służby mundurowe. Komenda Główna Straży Granicznej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Zdrowia i Minister Sprawiedliwości objęli akcje honorowego oddawania krwi swoim patronatem.