Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie 2017 roku czyli odprawa roczna pajęczańskich policjantów

W dniu 17 stycznia 2018 roku o godzinie 13:00 w świetlicy PSP w Pajęcznie odbyła się odprawa roczna podsumowująca pracę policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie w 2017 roku. W odprawie wziął udział Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi – mł.insp. Jarosław Rybka, kadra kierownicza, policjanci oraz pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie. Swą obecnością zaszczycili nas również zaproszeni goście: Starosta Powiatu Pajęczańskiego Jan Ryś, Wicestarosta Powiatu Pajęczańskiego Mariusz Mielczarek, Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Pajęczno Jacek Lewera, Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn Rafał Drab, Wójt Gminy Kiełczygłów Kazimierz Jędrzejski, Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk, w zastępstwie Wójta Gminy Strzelce Wielkie Rafał Gruczalski, Wójt Gminy Siemkowice Zofia Kotynia, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie Adam Stachera, Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Pajęcznie młod. bryg. Dawid Pełka, Przewodniczący Rady Powiatu Violetta Wanat – Sobczak, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Kadr i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Pajęcznie Leszek Stachera.

Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego podkomisarz Zbigniew Wojtasik,  dokonał analizy stanu bezpieczeństwa na terenie Powiatu Pajęczańskiego oraz stopień realizacji mierników i obszarów monitorowanych przez Komendę Wojewódzka Policji w Łodzi z zakresu służby prewencji i ruchu drogowego

Naczelnik Wydziału Kryminalnego Nadkomisarz Robert Strzelczyk przedstawił natomiast ocenę pracy pionu kryminalnego komendy powiatowej policji w Pajęcznie za rok 2017.

Komendant Powiatowy Policji w Pajęcznie młodszy inspektor Grzegorz Czubakowski podsumował prace jednostki w 2017 roku oraz przedstawił zadania lokalne Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie na rok 2018.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi mł. insp. Jarosław Rybka podczas swojej wypowiedz podziękował funkcjonariuszom za zaangażowanie w wypełnianie obowiązków służbowych oraz pogratulował osiągniętych w minionym roku wyników związanych ze stanem bezpieczeństwa, które uklasowały Komendę Powiatowa Policje w Pajęcznie w pierwszej trójce komend powiatowych województwa łódzkiego.

Głos zabrali również zaproszeni goście, którzy złożyli policjantom z pajęczańskiej komendy gratulacje z racji osiągniętych w roku 2017 wyników oraz podziękowali za bardzo dobrze układająca się współpracę pomiędzy komendą Policji a lokalnymi samorządami oraz instytucjami na terenie powiatu pajęczańskiego

Powrót na górę strony