Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Promocja zawodu policjanta w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Działoszynie.

W ramach Promocji Zawodu Policjanta, mającego przybliżać i promować Policję z-cą Komendanta Powiatowego Policji w Pajęcznie mł. insp. Arturem Wnukiem oraz dzielnicowy miasta Działoszyna odwiedzili uczniów klasy maturalnej w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Działoszynie.

23 października 2019 roku w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Działoszynie odbyło się spotkanie promocyjne zawodu policjanta wśród uczniów klas maturalnych. Spotkanie przeprowadził z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Pajęcznie . insp. Artur Wnuk, który omówił struktury organizacyjne poszczególnych wydziałów policji oraz charakter pracy policjanta. Uczniowie mogli również dowiedzieć się jak wygląda proces rekrutacji kandydatów do policji. Dzielnicowy miasta Działoszyn natomiast omówił funkcjonowanie „Krajowej Mapy Zagrożeń”.