Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

POWOŁANIE ZASTĘPCY KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W PAJĘCZNIE

8 maja 2018 roku w sali komendy odbyła się uroczystość powołania na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Pajęcznie podinspektora Tomasza Kowalczyka, dotychczas pełniącego obowiązki Zastępcy Komendanta pajęczańskiej komendy.

Uroczystość, zgodnie z ceremoniałem policyjnym rozpoczęła się od złożenia meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi inspektorowi Andrzejowi Łapińskiemu. Po odczytaniu rozkazu personalnego przez przedstawiciela kadr, podinspektor Tomasz Kowalczyk złożył meldunek Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi inspektorowi Andrzejowi Łapińskiemu o objęciu stanowiska Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Pajęcznie. Kolejno zabrali głos Komendant Łapiński życząc Komendantowi Kowalczykowi, by dotychczasowy nadzór nad podległą jednostką był pełen dobrych wyników w zapobieganiu przestępstwom w dbaniu o bezpieczeństwo mieszkańców.  Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pajęcznie podinspektor Tomasz Kowalczyk podziękował Komendantowi Łapińskiemu za uznanie jego dotychczasowej służby a podległym sobie funkcjonariuszom i pracownikom za bardzo dobrą współpracę, która zaowocuje dalszymi sukcesami.

  • powołanie